MENU

Huiswerkbegeleiding

We bieden op school twee vormen van huiswerkbegeleiding aan:
1. Huiswerk maken
2. Individuele huiswerkbegeleiding

Huiswerk MAKEN

Vind je het moeilijk om huiswerk te maken, omdat de thuissituatie het niet toelaat of omdat je niet weet hoe je het maken van huiswerk moet aanpakken? Dan kun je op afspraak vier middagen (ma-do) op school onder toezicht, in alle rust je huiswerk maken.

Individuele huiswerkbegeleiding

Je kunt in aanmerking komen voor de individuele huiswerkbegeleiding als je in de les goed meedoet, je huiswerk op orde hebt, veel tijd steekt in het leren van proefwerken en je ondanks extra hulp van de docenten geen goede cijfers haalt. Je hebt extra hulp nodig bij het leren-leren. Die hulp krijg je bij individuele huiswerkbegeleiding.

De aanpak

Een verzoek voor individuele huiswerkbegeleiding kunnen je ouders indienen bij de zorgcoördinator.  Deze overlegt met de leerlingcoach. De leerlingcoach bespreekt met jou de doelen en op basis daarvan wordt een plan opgesteld. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag. Tijdens de begeleiding staat het verbeteren van je leervaardigheden centraal.

Meer weten?

Je ouders kunnen contact opnemen met de zorgcoördinatoren (mevrouw Van Asselt of dhr. De Graaf), tel: 0523 - 61 24 33