MENU

Autisme

De autismecoach 

Onze school beschikt over een autismecoach: Nanda Smit (n.smit@vechtdalcollege.nl). De leerling met autisme die onder begeleiding van de autismecoach is, krijgt meer structuur, rust en overzicht. Er wordt ingezet op begeleiding op het gebied van onderwijs, denk daarbij aan plannen, aanpak in de les en voorbereiding op activiteiten. Daarnaast wordt deze groep leerlingen begeleid in het reageren op verschillende situaties op school, bijvoorbeeld in de omgang met andere leerlingen en het tonen van hun emoties.  

De autismecoach is vooral een luisterend oor. Ze probeert te analyseren waar de leerlingen vastlopen. Wekelijks worden leerlingen opgezocht en wordt er samen op de vorige week teruggeblikt. Vervolgens wordt er vooruitgekeken naar wat er op de nieuwe planning staat. Uiteraard worden de contacten met de ouders van deze leerlingen onderhouden en worden er adviezen aan vakdocenten gegeven over eventuele aanpassingen die ten behoeve van leerlingen met autisme gedaan kunnen worden, veelal in overleg met de orthopedagoog en de ondersteuningscoördinatoren.