MENU

De begeleider passend onderwijs 


Sinds een aantal jaren werken we in Nederland met passend onderwijs, waarbij zoveel mogelijk jongeren onderwijs volgen op een reguliere school. Daarom hebben wij elke week op donderdag een begeleider passend onderwijs op school. Deze begeleidt leerlingen met extra (onderwijs)ondersteuningsbehoeften. Bij ons op school is dit Gerie Schinkel, zij werkt ook op de Ambelt (een school voor speciaal onderwijs).  

Wanneer je in aanmerking komt voor deze extra begeleiding dan gaat de aanmelding hiervan via jouw coach naar een van de ondersteuningscoördinatoren.