MENU

 De decaan 
 

Je rijdt in het onderwijs als het ware op een brede snelweg of “rijstroken”: vmbo-basis, vmbo-kader, mavo , havo en vwo. Tijdens de rit kun je soms van rijstrook wisselen en onderweg heb je ook “afslagen”, waar je een keuze moet maken. 

Vakdocenten geven steeds adviezen, de mentor begeleidt dit proces. Toch blijft het kiezen van de juiste richting soms moeilijk en daarom kan de leerling ondersteuning krijgen van de schooldecaan. De decaan is een docent die jou bij verschillende keuzemomenten begeleidt. De schooldecaan voert gesprekken met jou (en je ouders) over je wensen, ambities en mogelijkheden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je zelf een beeld krijgt van jouw studie- en beroepsmogelijkheden. Ook praat de decaan met jou in een latere fase van je leerroute over profielkeuze en studie- en beroepskeuze. Verder organiseert de decaan voorlichtingsavonden en een aantal activiteiten (bijvoorbeeld: "Work shadowing" en "Strip-een-beroep" kaart) en manifestaties (bijvoorbeeld: Onderwijsmarkt en "Bekijk-mbo" in Zwolle).  
De decaan heeft een eigen kamer waar je kunt binnenlopen voor een gesprek of voor het maken van een afspraak. 

Op het internet vind je veel informatie over studie-en beroepskeuze. We helpen je graag op weg. 

Op school hebben wij twee decanen, voor de PGR is dit Carla Aalbers (c.aalbers@vechtdalcollege.nl) en voor de TGR is dit Alex van Rheenen (a.vrheenen@vechtdalcollege.nl).  

 

Informatie over het MBO

Open dagen kalender 2019-2020

 

Interessante websites

website van de decanenkring IJssel-Vechtstreek: http://dijv.nl/informatie.html