MENU

 De decaan 
 

Je rijdt in het onderwijs als het ware op een brede snelweg of ‘rijstroken’: vmbo-basis, vmbo-kader, mavo, havo en vwo. Tijdens de rit kun je soms van rijstrook wisselen en onderweg heb je ook ‘afslagen’, waar je een keuze moet maken.
Vakdocenten geven steeds adviezen, de coach begeleidt dit proces. Toch blijft het kiezen van de juiste richting soms moeilijk en daarom kan de leerling ondersteuning krijgen van de schooldecaan. De decaan is een docent die de leerling bij verschillende keuzemomenten begeleidt. De schooldecaan voert gesprekken met hem (en zijn ouders) over zijn wensen, ambities en mogelijkheden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de leerling zelf een beeld krijgt van zijn studie- en beroepsmogelijkheden. Ook praat de decaan met de leerling in een latere fase van zijn leerroute over profielkeuze en studie- en beroepskeuze. Verder organiseert de decaan voorlichtingsavonden en een aantal activiteiten en manifestaties.
De decaan heeft een eigen kamer waar leerlingen kunnen binnenlopen voor een gesprek of voor het maken van een afspraak. Op het internet vind je veel informatie over studie-en beroepskeuze. We helpen u graag op weg. Op onze school is Alex van Rheenen (a.vrheenen@vechtdalcollege.nl) decaan. Zijn deur staat altijd voor je open! 

Presentaties profielkeuzes:

Basis/kader 2 profielkeuze leerjaar 3

Kader/mavo 2 profielkeuze leerjaar 3 kader

Kader/mavo 2 profielkeuze leerjaar 3 mavo

Mavo/havo 2 profielkeuze leerjaar 3 mavo

Mavo 3 profielkeuze leerjaar 4

 

 

Informatie over het MBO

MBO Opleidingenboek 2020-2021.pdf

 

Interessante websites

website van de decanenkring IJssel-Vechtstreek: http://dijv.nl/informatie.html