MENU

Dyslexie 


Sommige leerlingen hebben moeite met het lezen en schrijven en halen bijvoorbeeld letters door elkaar.  

Als je een dyslexieverklaring hebt en je komt in leerjaar 1 bij ons op school, dan krijg je extra begeleiding. We leren je omgaan met dyslexie als dit nog nodig is en je krijgt extra tijd tijdens toetsen. Verder kan je gebruik maken van het programma Kurzweil op een laptop, dit programma leest een tekst voor jou voor (tijdens een toets).  

In het eerste leerjaar krijgen alle leerlingen een taaltoets. Mocht een leerling hierop uitvallen dan doen we verder onderzoek naar de oorzaak. Dit doen we door middel van een Remedial Teaching programma van 20 weken. Als de taalproblemen blijven aanhouden, dan doen we verder onderzoek naar dyslexie. Dit gaat altijd in overleg met de Orthopedagoog en ouders.

 

De dyslexiespecialist 

Sabine Gerrits is de dyslexiespecialist binnen het Vechtdal College Dedemsvaart. Heb je dyslexie of lees- of spellingsproblemen, dan bekijkt zij samen met jou en je ouders wat je nodig hebt om het onderwijs goed te kunnen volgen. Daarnaast krijg je van haar tijdelijk extra begeleiding. We werken volgens een stappenplan en volgens het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs. De begeleiding is groepsgewijs. 

 

Sabine Gerrits is de dyslexiespecialist