MENU

De dyslexiespecialist 


Sommige leerlingen hebben moeite met het lezen en schrijven en halen bijvoorbeeld letters door elkaar. Als leerlingen een dyslexieverklaring hebben en ze komen in leerjaar 1 bij ons op school, dan krijgen ze extra begeleiding. We leren leerlingen omgaan met dyslexie als dit nog nodig is en ze krijgen extra tijd tijdens toetsen. Verder kunnen deze leerlingen gebruikmaken van het programma Kurzweil op een laptop, dit programma leest een tekst voor de leerling voor (tijdens een toets). 

In het eerste leerjaar krijgen alle leerlingen een taaltoets. Mocht een leerling hierop uitvallen dan doen we verder onderzoek naar de oorzaak. Dit doen we door middel van een Remedial Teaching programma van 20 weken. Als de taalproblemen blijven aanhouden, dan doen we verder onderzoek naar dyslexie. Dit gaat altijd in overleg met de orthopedagoog en ouders.

Sabine Gerrits is de dyslexiespecialist binnen het Vechtdal College Dedemsvaart. Heeft een leerling dyslexie of lees- of spellingsproblemen, dan bekijkt zij samen met hem en zijn ouders wat hij nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen volgen. Daarnaast krijgt hij van haar tijdelijk extra begeleiding. We werken volgens een stappenplan en volgens het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs. De begeleiding is groepsgewijs.