MENU

De ondersteuningscoördinator 

 

De ondersteuningscoördinator coördineert de ondersteuning voor een leerling. Deze heeft overleg met coaches, teamleiders, de orthopedagoog en andere specialisten. Zo wordt ervoor gezorgd dat elke leerling hulp krijgt van de juiste persoon. De ondersteuningscoördinatoren op school zijn Arjan de Graaf (a.dgraaf@vechtdalcollege.nl) en Chantal van Asselt (c.vasselt@vechtdalcollege.nl). Zij coördineren ook het beleid in het kader van tegengaan van pesten en fungeren in dit kader tevens als aanspreekpunt voor coaches en leerlingen.