MENU

Remedial Teacher

Soms gaat het leren even niet zo lekker, ondanks al je inzet. Als het op eigen kracht even niet lukt, biedt een remedial teacher extra ondersteuning. Een remedial teachers is een speciaal opgeleide docent die jou helpt als je op school bent vastgelopen met vakken als rekenen en taal. De remedial teacher overlegt samen met jou en je ouders welke hulp het meest passend is voor jouw situatie

De Dyslexie-specialist

Heb je dyslexie of lees- of spellingsproblemen, dan bekijkt de dyslexie-specialist samen met jou en je ouders wat je nodig hebt om het onderwijs goed te kunnen volgen. Van de RT-docent voor taal krijg tijdelijk extra begeleiding. We werken volgens een stappenplan en de begeleiding is groepsgewijs.

Taalbeleid Vechtdal College Dedemsvaart

We willen graag een taalbewuste school zijn. Daarom werken we sinds een aantal jaren met een werkgroep taalbeleid.

Wij proberen op verschillende manieren taal de school in te brengen en meer tijd en aandacht voor taal te vragen. Ons doel is dat je in je examenjaar de examenteksten beter kunt lezen en begrijpen en dat je ‘taalbewuster’ wordt.

 

Taal brengen we de school in door:

  • Taalposters in de lokalen met daarop de taalafspraken in onze school;
  • Een stappenplan Lezen te gebruiken dat bij ieder vak met teksten toegepast kan worden;
  • Iedere week een spreekwoord of een uitdrukking op de nieuwsbrief en op het scherm in de kantine te plaatsen;
  • Leerlingen te stimuleren om boeken en tijdschriften te lezen.