MENU
De jeugdarts  
 
Aan elke school is een jeugdarts gekoppeld die werkt via de GGD IJsselland. De jeugdartsen kunnen ouders of mentoren adviseren in de ontwikkeling van jongeren. De jeugdarts is ook een van de specialisten in het ZAT.