MENU

De orthopedagoog 


Elke school uit het samenwerkingsverband is gekoppeld aan een vaste orthopedagoog. De orthopedagogen werken vooral vraaggestuurd: zij ondersteunen de scholen bij de vraagstukken die voor hen de hoogste prioriteit hebben, bijvoorbeeld: 
Ondersteuning bij de aanvragen voor Leerwegondersteuning of Praktijkonderwijs; 
Deelnemen in het ZorgAdviesTeam (ZAT).  
Consultatieve gesprekken met docenten/mentoren. De orthopedagoog analyseert  
samen met de docent het probleem en brengt vervolgens de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart. In gezamenlijkheid worden oplossingen bedacht waar de docent of mentor mee aan de slag kan. Na een aantal weken worden de resultaten geëvalueerd en wordt het plan zo nodig bijgesteld; 
Individueel onderzoek bij leerlingen, in samenwerking met ouders en mentor: 
cognitief (intelligentie) 
didactisch (leerproblemen) 
sociaal-emotioneel (gedrag/welbevinden) 
werkhouding (concentratie/taakaanpak) 
een combinatie van bovenstaande 
Individuele begeleiding van leerlingen; 
Het geven van voorlichting of workshops. 
 
Bij ons op school is Arjen Faber de orthopedagoog vanuit het expertisecentrum. 
 
Bovenstaande informatie komt van de website http://swvno-overijssel.nl/scholen/ondersteuning/