MENU

Samen Doen 

Het Samen Doen team kan worden ingeschakeld wanneer er vragen zijn op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg. U kunt er terecht met vragen over uzelf of iemand waar u voor zorgt of u kunt uw zorgen en signalen kwijt over iemand in uw omgeving. 


No Blame

Zoals aangegeven willen we het fijn hebben met elkaar. We besteden op school daarom ook veel aandacht voor het voorkomen van pesten.  Wij werken op het Vechtdal College Dedemsvaart met de No Blame methode. Het uitgangspunt van deze methode is het stoppen van pesten, zonder een beschuldigende vinger, het onrecht bij de pester te vinden, de gepeste sterker te krijgen en de niet meelopers in actie te laten komen, samen met de meelopers, ten gunste van de groep. Dit is dus geen bestraffende, maar een oplossende methode om met pestproblemen om te gaan. De methode werkt zo ‘geruisloos’ mogelijk volgens een vast stappenplan. Uitgangspunt is dat het belangrijker is het probleem op te lossen dan de pester te straffen. Kenmerkend is dat er een beroep wordt gedaan op de kracht van de groep. De groep krijgt de verantwoordelijkheid voor de oplossing en genereert zelfvertrouwen wanneer ze merkt dat hun inspanningen resultaat opleveren.

De afgelopen jaren heeft het Vechtdal College zich nadrukkelijke beziggehouden met het onderzoeken en creëren van optimale veiligheid. Het is dan ook goed om te vermelden dat de vensters voor verantwoording laten zien dat het Vechtdal College door ouders, verzorgers en leerlingen als een veilige school wordt ervaren. Dit laat onverlet dat aandacht voor vormen van onveiligheid telkens de aandacht van directie en personeel behoeven. Reageren op kleine incidenten en hier op verantwoorde wijze omgaan is van groot belang. De zogenaamde ‘weak signals’ mogen niet worden genegeerd om daarmee te voorkomen dat sommige kleine incidenten uitgroeien tot een serieus veiligheidsprobleem.

 

Om de veiligheid voor zowel leerlingen als medewerkers te waarborgen is er een veiligheidsbeleidsplan opgesteld. Deze is te vinden op de website van de school.