MENU

Samenwerkingsverband (en het CAT) 


Wij werken als school samen met het samenwerkingsverband Noordoost-Overijssel, zij beheert een expertisecentrum. De orthopedagogen van het expertisecentrum worden ingezet ter ondersteuning van de zorgstructuur van de scholen.  

Over het expertisecentrum 

Het expertisecentrum is een onderdeel van het samenwerkingsverband. Het verleent haar diensten onder andere aan zeven scholen voor voortgezet onderwijs. Aan elke school is één vaste orthopedagoog of psycholoog gekoppeld. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk op de scholen zelf uitgevoerd. 

De diensten van het expertisecentrum zijn heel divers, maar hebben altijd als doel: het voorkomen of verminderen van problemen in de onderwijsleersituatie. Het is ons streven dat elke leerling de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is om maximaal te kunnen profiteren van het geboden onderwijs. We geloven in de eigen ontwikkelkracht van leerlingen, ouders en leerkracht. We werken zoveel mogelijk handelings- en oplossingsgericht om deze eigen kracht bij mensen te versterken. 

Het invoeren van passend onderwijs vraagt veel van scholen. Het betekent dat er meer leerlingen met een specifieke zorgvraag binnen de reguliere scholen worden opgeleid. Het expertisecentrum kan ondersteunen bij het ontdekken van de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en helpen een toereikende zorgstructuur op te zetten. 
 
Bovenstaande informatie komt van http://swvno-overijssel.nl/over-swvno/  

De commissie voor advisering en toewijzing (CAT) 

In het passend onderwijs zijn de samenwerkingsverbanden per 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen voor het voortgezet speciaal onderwijs. Samenwerkingsverbanden hebben daarvoor commissies ingericht bestaande uit deskundigen die goed kunnen beoordelen of een leerling aangewezen is op het speciaal onderwijs. 
 
Bovenstaande informatie komt van http://swvno-overijssel.nl/scholen/commissie-van-advisering-en-toewijzing/