MENU
 Schoolmaatschappelijk werk 
 
Een toenemende groep kinderen en jongeren kampt met sociaal-emotionele of gedragsproblematiek en school is bij uitstek de plek waar deze problemen zich manifesteren. De schoolmaatschappelijk werker is er om samen met alle betrokkenen te zoeken naar een oplossing op maat, waarbij het belang van de leerling, ouders én school tot zijn recht komt.  
 
Een maatschappelijk werker helpt ouders, leerkrachten en kinderen met het oplossen van problemen. Gesprekken vinden plaats op school of in de thuissituatie.