MENU

To The Point

Sinds het schooljaar 2014-2015 is er op school een speciale plek waar leerlingen terecht kunnen. We noemen het To the Point. Leerlingen kunnen er met een time-out-kaart terecht voor een uitblaasmoment en krijgen er extra ondersteuning. Ook  vinden we het belangrijk dat leerlingen worden opgevangen als ze er worden uitgestuurd of te laat op school komen. In het lokaal van To the Point is een deskundige aanwezig die met leerlingen in gesprek gaat en die zorgt voor de juiste afhandeling van genoemde zaken. To the Point heeft een geweldige preventieve en signalerende functie. Na één jaar “proefdraaien” heeft het zijn waarde al meer dan bewezen.