MENU

Schoolregels en verwachtingen


Op het Vechtdal College in Dedemsvaart hechten we waarde aan een goed leef- en leerklimaat op school. Daardoor werken we op school met schoolbrede afspraken. Alle verwachtingen hebben betrekking tot onze drie kernwaarden Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid 


Om die reden hebben we daarom samen met de leerlingen, docenten en het onderwijsondersteunend personeel school-brede afspraken gemaakt die betrekking hebben op het leef- en leerklimaat op school. De werkgroep Cultuur is wekelijks met diverse onderwerpen bezig zoals klassenmanagement, een veilige en leefbare schoolomgeving, maar ook met duurzaamheid binnen de school. We zien de school als een afspiegeling van onze maatschappij en willen leerlingen meer bijbrengen dan alleen vakkennis en vaardigheden. We maken leerlingen bijvoorbeeld ook bewust van afvalreductie en duurzame energie.  


Om goed onderwijs te kunnen bieden hebben zowel leerlingen als docenten behoefte aan duidelijkheid. Door het maken van schoolbrede verwachtingen weten leerlingen waar ze aan toe zijn en streven we naar een optimaal leerklimaat. Door de afspraken in het lokaal en schoolgebouw zichtbaar te maken aan de hand van icoontjes op een poster, zijn ze goed te herkennen. Hierdoor weten leerlingen en docenten welke afspraken en verwachtingen er gelden in de verschillende lokalen en plekken in de school. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld het klok-icoon; wspreken hiermee de verwachting uit dat de leerling op tijd is in de les. Uiteraard wil het wel eens gebeuren dat een leerling te laat komt en dat heeft uiteraard consequenties

Door in gesprek te gaan, kunnen we de leerling meer bewust maken van zijn/haar verantwoordelijkheid.


Onder een leefklimaat verstaan we o.a. de omgang van leerlingen met elkaar binnen, maar ook zeker buitende lessen. Voor iedereen is er plek en iedereen mag er zichzelf zijn. We willen leerlingen leren goed om te gaan met ons schoolgebouw. De werkgroep Cultuur doet dit gelukkig niet alleen. Onze juniorwerkgroep, bestaande uit leerlingen uit klas 1 en 2, denken en werken hier net zo hard aan mee. Samen maken we van de school een fijne plek!