MENU

Bevordering & Determinatie

Aan het einde van het schooljaar wil je natuurlijk graag over naar het volgende leerjaar. Bevorderen noemen we dat. De school stelt zogenaamde regels vast voor het overgaan, de bevorderingsregelingen. In de bevorderingsregelingen staan afspraken en regels over het vaststellen van rapportcijfers over een schoolperiode. Jij en je ouders ontvangen deze afspraken in december van ieder schooljaar.
Meer informatie over bevordering en determinate is te lezen in de schoolgids.

Hieronder staan de bevorderingsregelingen voor het lopende schooljaar.

Overgangsnormen 2017-2018