MENU

Overgangsnormen

Aan het einde van het schooljaar wil je natuurlijk graag over naar het volgende leerjaar. Bevorderen noemen we dat. De school stelt zogenaamde regels vast voor het overgaan, de bevorderingsregelingen. In de bevorderingsregelingen staan afspraken en regels over het vaststellen van rapportcijfers over een schoolperiode. Jij en je ouders ontvangen deze afspraken in december van ieder schooljaar. Meer informatie over bevordering en determinatie is te lezen in de schoolgids.

 

Hieronder staan de bevorderingsregelingen voor het lopende schooljaar (2019-2020).

Samenvatting overgangsnormen havovwo 20192020.pdf

Samenvatting overgangsnormen vmbo 20192020.pdf