MENU

Dienstencentrum 

Een school midden in de maatschappij, dat is wat we willen zijn. We bereiden je voor op die maatschappij door deze in de school te halen. Dat doen we met het dienstencentrum. Via het dienstencentrum kun jij je kennis, talenten en vaardigheden inzetten voor jezelf en voor anderen in je omgeving.

Zo maken we werk van bredere talentontwikkeling van leerlingen. Het gaat namelijk niet alleen om kennis. Het is later net zo belangrijk dat je ook beschikt over vaardigheden als initiatief, zelfredzaamheid, burgerschap en creativiteit. Die ruimte krijg je middels de activiteiten die via het Dienstencentrum worden aangeboden.

Het dienstencentrum is een centraal punt in de school waar klussen buiten de school worden aangeboden. De activiteiten zijn onderdeel van het onderwijs en daarmee verlengstuk van het leerproces van de leerling. Het dienstencentrum kruist alle leerwegen en kan vakoverstijgend zijn.

Activiteiten van het dienstencentrum

  • Helpen bij activiteiten in het verzorgingstehuis
    (o.a. bingo, wandel3daagse)
  • Koken voor bepaalde doelgroepen
    (ouderen, alleenstaanden)
  • Kunstuitleen aan lokale instellingen/bedrijven
  • Een fietsreparatie team van leerlingen
  • Huiskamerconcerten

(*) Het dienstencentrum is nog volop in ontwikkeling. De activiteiten worden de komende twee schooljaren uitgebreid.

Volg het dienstencentrum

Blijf op de hoogte van de activiteiten en belevenissen via de Facebookpagina van het dienstencentrum.