MENU

Dienstencentrum 

Een school midden in de maatschappij; dát is wat we zijn. We bereiden de leerling voor op die maatschappij door deze in de school te halen. Dat doen we met het dienstencentrum. Via het dienstencentrum kan de leerling kennis, talenten en vaardigheden inzetten voor zichzelf en voor anderen in zijn omgeving.

Zo maken we samen werk van talentontwikkeling. Het gaat namelijk niet alleen om kennis. Het is later net zo belangrijk dat de leerling ook beschikt over vaardigheden als initiatief nemen, zelfredzaamheid, burgerschap en creativiteit. Die vaardigheden worden ontwikkeld door mee te doen aan activiteiten die het dienstencentrum aanbied.

Het dienstencentrum is de verzamelplek voor alle klussen die van buitenaf worden aangeboden. De activiteiten zijn onderdeel van het onderwijs en daarmee verlengstuk van het leerproces van de leerling. In overleg met de persoonlijke coach kan de leerling er voor kiezen om deel te nemen aan deze activiteiten vanuit zijn/haar interesse. Door hier aan deel te nemen ontwikkelt de leerling zijn/haar talent verder en kan deze activiteit ook uitgroeien tot een Plus in het Plusdocument.

Activiteiten van het dienstencentrum

  • Helpen bij activiteiten in verzorgingstehuis de van Dedem Marke (o.a. bingo, wandel driedaagse)
  • Helpen met koken en bedienen voor bepaalde doelgroepen (ouderen, alleenstaanden)
  • Onderhoud van het Tijdpad. (o.a.. gras maaien, snoeien en opruimen)
  • Fietsreparatie team van leerlingen.(fietsen van medeleerlingen repareren en fietsenkeuringen uitvoeren onder professionele begeleiding).
  • Huiskamerconcerten, vanuit de academie; Daar zit  muziek in.
  • Stichting Dedemsvaart loopt meehelpen bij de wandelvierdaagse/voorjaars- en najaarsloop.
  • Er komen gedurende het jaar nieuwe activiteiten bij waarvoor leerlingen zich in kunnen zetten.