MENU

Kwaliteit

 

Als school willen wij transparant zijn en voortdurend werken aan kwaliteitsverbetering. De kwaliteitsmedewerker meet periodiek de onderwijsprestaties en de tevredenheid van ouders en leerlingen. Hieronder het jaarverslag van 2019:

https://www.landstedegroep.nl/media/22158/200623-jaarverslag-2019-stichting-vechtdal-college.pdf

 

  •                             
  1. Instroom, doorstroom en uitstroom
    In het figuur hierboven is te lezen dat in leerjaar 1 en 2 vrijwel geen leerling blijft zitten. Op onze school streven we naar maatwerk, dus mocht een leerling in klas 1 niet op zijn plek zitten, zal de leerling bevorderd worden naar een naastgelegen route. In een heel enkel geval blijft er wel een leerling zitten, maar dit gebeurt dan op sociaal-emotionele gronden. 

 

Periodieke enquêtes

Elk jaar worden enquêtes gehouden onder ouders en leerlingen. De resultaten daarvan bespreken we in kleine groepen, bijvoorbeeld in de vergadering van de Ouder Advies Raad of tijdens de panelgesprekken met leerlingen. De enquêtes leveren veel informatie op die we graag meenemen in onze plannen voor de dagelijkse schoolpraktijk. Met deze gegevens kan de school haar onderwijskwaliteit borgen en waar gewenst initiatieven ontplooien tot verbetering.
Meer weten over de enquêtes? Kijk op http://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen voor actuele gegevens.

Inspectie

De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek beoordeeld door de Inspectie. De meest recente beoordeling vindt u hieronder.

Onderwijsresultaten inspectie 2018.PDF