MENU

Onze Ambitie

We vinden dat iedere leerling uniek is en daar hoort bij dat alle leerlingen recht hebben op een persoonlijke benadering en begeleiding. Daarom bieden we onderwijs dat ertoe doet en streven we naar maatwerk voor elke leerling. We gaan uit van verschillen tussen leerlingen in leeftijd en competenties. Kinderen hebben in de eerste plaats recht om gekend te worden en zich veilig te voelen. Vanuit die veiligheid kan een leerling zijn talenten maximaal ontplooien.

 

Het Vechtdal College Dedemsvaart heeft de ambitie om onderwijs te creëren waarbij het niet alleen gaat om het behalen van je diploma. De kernwaarden van de school zijn verantwoordelijknieuwsgierig en 

talentbewust. Maar wat is dat dan?

 Verantwoordelijk

Wij vinden een leerling verantwoordelijk als hij zich bewust is van zijn taken en/of plichten binnen het leerproces en hier op aangesproken kan worden. Hij neemt regie over zijn eigen leerproces, waarbij hij een actieve werkhouding heeft, verschillende leerstrategieën gebruikt en samenwerkt, waarna hij reflecteert op zijn eigen gedrag en handelen en vandaaruit zijn vervolgstappen bepaalt. 

 Nieuwsgierig

De nieuwsgierige leerling wil graag weten. De leerling is van binnenuit gemotiveerd en wil uitdagingen aangaan vanuit een onderzoekende houding, waarbij hij kritisch kijkt naar informatie, anderen en zichzelf.

 Talentbewust

De leerling die talentbewust is, is zich bewust van zijn normen en waarden, persoonlijkheidskenmerken, schoolse vaardigheden en kent zijn persoonlijke voorkeuren en kwaliteiten. Wij zorgen voor stimulerende omgevingen, ervaringen en interactie, zodat hij zijn voorkeuren en kwaliteiten kan ontwikkelen. 

 Midden in de samenleving

Wij willen een plek van betekenis zijn voor leerlingen, maar ook medewerkers, met uitstraling naar buiten toe. Op deze plek worden leerlingen uitgedaagd om te werken aan een brede ontwikkeling.

Thema’s als duurzaamheid, bewust leven en maatschappelijk bewustzijn vinden we van belang. Op school besteden we aandacht aan deze onderwerpen en stimuleren we leerlingen om een eigen visie hierop te ontwikkelen, door samen met een coach, schoolgenoten en de Dedemsvaartse omgeving na te denken over hoe ze zich willen verhouden tot een ander en die omgeving.

De leerling vormt zichzelf alleen maar op die momenten dat hij echt de relatie aangaat en zijn eigen stem laat horen en met aandacht bij de mensen en de dingen is die hij op dit moment op zijn pad vindt. Het is iets dat gebeurt tussen mensen. In ons onderwijs hebben we hier nadrukkelijk aandacht voor en proberen we deze momenten zoveel mogelijk plaats te laten vinden.

 

Leerlingen krijgen op onze school de ruimte om hun talenten te ontdekken en deze vervolgens in te zetten voor zichzelf en hun omgeving. Op onze school wordt de leerling uitgedaagd om een droom te formuleren en bieden we hem binnen ons onderwijsaanbod de ruimte om deze na te jagen onder begeleiding van een persoonlijke coach. Op deze wijze wordt leren op het Vechtdal College Dedemsvaart pas echt betekenisvol!