MENU

Coaching

Ons onderwijs biedt de leerling een gestructureerd aanbod van kennis, gecombineerd met een flexibel en persoonlijk programma, waarbij hij als leerling met de hulp van zijn coach zelf keuzes mag maken. Dat is volgens ons de perfecte combinatie van structuur enerzijds en ruimte anderzijds om hem met zijn eigen talenten in de maatschappij van waarde te laten zijn. Daarbij zorgt de coach voor de verbinding tussen onderwijs en de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Op elke klas staan minimaal 2 coaches. De coach start de dag in 25 minuten met de klas. In dit startmoment bespreekt de coach veel verschillende thema’s en begeleidt de groep in groepsvorming. Daarnaast heeft de coach in de middag individuele coachgesprekken met leerlingen. In dit coachgesprek begeleidt de coach de leerling en ondersteunt hem in zijn leerproces op sociaal-emotioneel, cognitief en LOB/Plus-gebied. Samen worden er persoonlijke doelen opgesteld en hier wordt regelmatig op teruggekeken in een coachgesprek en tijdens contactmomenten met ouders. In leerjaar 4 krijgt iedere leerling een eigen examencoach, die hem specifiek begeleid op weg naar het behalen van het diploma.