MENU

KWT

KeuzeWerkTijd 

Tijdens dit uur kan de leerling kiezen of hij zich inschrijft in het groeps-, stilte- en/of werklokaal. Er is door de keuze geen sprake van een vaste groep, maar niveaus en leerjaren worden hierbij gemixt. 

Lokaal: Groep
In het groepslokaal kan de leerling afspreken met schoolgenoten om aan een groepsopdracht te gaan werken.

Lokaal: Stilte
Het stiltelokaal is bedoeld voor leerlingen om in stilte te werken aan een bepaalde opdracht of zich voor te bereiden op een proefwerk of om gemiste toetsen in te halen.

Lokaal: Werk
In het werklokaal wordt gewerkt aan individuele vakgerichte opdrachten of opdrachten in het kader van Plus of LOB. Bovendien kan een leerling hier terecht voor extra instructie voor alle vakken die hij in het ochtendprogramma volgt. Als hij een bepaald deel van de stof dus niet begrijpt kan hij hier vragen stellen