MENU

Plusdocument en LOB-dossier

Het plusdocument is een opsomming van aspecten van brede vorming. Het laat zien hoe een leerling zich heeft ontwikkeld naast het ‘normale’ schoolprogramma waarmee hij een diploma behaalt.

Een plus is moeilijk te definiëren; het is in ieder geval een bijzondere prestatie die een leerling heeft geleverd in het kader van zijn persoonlijke ontwikkeling in hoe hij in de wereld wil staan. Elke plus op het document is persoonlijk en heeft een verhaal. Een plus komt tot stand d.m.v. reflectie tussen coach en leerling, de persoonlijke ontwikkeling van de leerling is hier leidend. Het plusdocument is bedoeld om een leerling in staat te stellen zo goed mogelijk de eigen brede vorming en talenten te tonen en te onderbouwen. Bij deze onderbouwing kan hij gebruikmaken van het aangelegde portfolio, waarin alle bewijslast van de plussen zijn opgeslagen. Dit portfolio vormt een onderdeel van het LOB-dossier. LOB staat voor LoopbaanOriëntatie & Begeleiding. Door te werken aan de plussen in leerjaar 1 en 2 oriënteert een leerling zich natuurlijk al op zijn toekomst, maar vanaf klas 3 gaat hij gericht op stage bij bedrijven. Die stages worden voorbereid en gekozen met de hulp van de coach, waarbij aangesloten wordt bij leerjaar 1 en 2 waarin talenten en kwaliteiten boven tafel zijn gehaald.