MENU

Rooster en lestijden

Om onze leerlingen te begeleiden in het maken van een keuze hierin, starten ze bijna elke dag met hun coach (in de groep) en in de middag is er tijd voor individuele gesprekken met de coach (de lessen eindigen in leerjaar 1 en 2 om 14.10 uur. 

In de volgende afbeeldingen zijn een dag en weekindeling te vinden van leerjaar 1 en 2. 

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt ook in leerjaar 3 gewerkt met een 75 minuten rooster zoals hieronder bij leerjaar 1 & 2. In leerjaar 3 is 2 keer per week een coachmoment. Het middagprogramma eindigt uiterlijk om 15.25 uur.

In leerjaar 4 gaan we vanaf schooljaar 2020-2021 voor het eerst werken met een lesrooster van 75 minuten. We hebben voor een paar vakken echter een uitzondering moeten maken waarbij nog lessen van 50 minuten wordt gegeven. De lessen eindigen uiterlijk om 16.30 uur.


OCHTEND

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

8.00u-8.25u

groeps-coaching

ind. coaching

groeps-coaching

groeps-

coaching

groeps-

coaching

8.25u-9.40u

les 1

75 minuten

les 1

75 minuten

les 1

75 minuten

les 1

75 minuten

les 1

75 minuten

9.40u-9.55u

pauze

pauze

pauze

pauze

pauze

9.55u-11.10u

les 2

75 minuten

les 2

75 minuten

les 2

75 minuten

les 2

75 minuten

les 2

75 minuten

11.10-12.25u

les 3

75 minuten

les 3

75 minuten

les 3

75 minuten

les 3

75 minuten

les 3

75 minuten

 

MIDDAG

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

12.55u-14.10u

Vechtdal Academie

KeuzeWerk

Tijd

les 4

75 minuten

Vechtdal Academie

PlusTijd!

na 14.10u

individuele coaching

individuele coaching

individuele coaching

individuele coaching

individuele coaching