MENU

Kleurrijke school met de persoonlijke Plus!

Het Vechtdal College wil leerlingen meer bieden dan alleen een diploma. De school wil een plek van betekenis zijn voor leerlingen en medewerkers, met uitstraling naar de maatschappij. In de maatschappij van de toekomst zijn thema’s als duurzaamheid, bewust leven en maatschappelijk bewustzijn van toenemend belang. Als school besteden we aandacht aan deze onderwerpen en stimuleren we leerlingen daarover een eigen visie te ontwikkelen. Het komt terug in de lessen, in projecten en in de schoolomgeving.

 

Onderwijs Vechtdal College Dedemsvaart, gericht op persoonlijke ontwikkeling

Wij geloven in onderwijs waarbij je als leerling tot je recht komt! We organiseren een programma, waarbij het beste van twee werelden samen komt: een gestructureerd vast ochtendprogramma met lessen van 75 minuten, in de middag een keuzeprogramma voor persoonlijke ontwikkeling.
In het middagprogramma kun je kiezen uit:

  • Vraag: de behandelde lesstof nog eens samen doornemen met de docent
  • Aanbod: ruimte om meer te doen/te verdiepen in een vak, in projecten of bijv. een vak op een hoger niveau
  • Academie: leerlingen krijgen de ruimte om verder dan alleen de eigen lessen. Zo bieden we ruimte aan talenten en interesses.

De coach vervult een belangrijke rol in ons onderwijs. Elke dag is er een contactmoment met de coach. De coach begeleidt en stimuleert jou om het beste uit jezelf te halen als mens, in kennis, vaardigheden en talenten.

 

PLUS-document: zichtbaar maken van persoonlijke ontwikkeling

Om zichtbaar te maken hoe je tijdens je schoolloopbaan werkt geven we je naast een diploma ook een Plusdocument mee. In dit document komen alle ‘plussen’ naar voren. Van bijzondere die je hebt opgedaan door het volgen van activiteiten buiten het reguliere lesprogramma. 

Meer weten over het PLUS-document?