MENU

School met de persoonlijke Plus!

Het Vechtdal College wil leerlingen meer bieden dan alleen een diploma. De school wil een plek van betekenis zijn voor leerlingen en medewerkers, met uitstraling naar de maatschappij. In de maatschappij van de toekomst zijn thema’s als duurzaamheid, bewust leven en maatschappelijk bewustzijn van toenemend belang. Als school besteden we aandacht aan deze onderwerpen en stimuleren we leerlingen daarover een eigen visie te ontwikkelen. Het komt terug in de lessen, in projecten en in de schoolomgeving.

 

Onderwijs Vechtdal College Dedemsvaart, gericht op persoonlijke ontwikkeling

Het Vechtdal College Dedemsvaart gelooft in onderwijs, waarbij het beste van twee werelden samen komt: een gestructureerd vast ochtendprogramma met lessen van 75 minuten, in de middag een keuzeprogramma voor persoonlijke ontwikkeling.
In het middagprogramma kunnen leerlingen kiezen uit:

  • Vraag: de behandelde lesstof nog eens samen doornemen met de docent
  • Aanbod: ruimte om meer te doen/te verdiepen in een vak, in projecten of bijv. een vak op een hoger niveau
  • Academie: leerlingen krijgen de ruimte om verder dan alleen de eigen lessen. Zo bieden we ruimte aan talenten en interesses.

De coach vervult een belangrijke rol in ons onderwijs. Elke dag is er een contactmoment met de coach. De coach begeleidt en stimuleert de leerling om het beste uit zichzelf te halen als mens, in kennis, vaardigheden en talenten.

 

PLUS-document: zichtbaar maken van persoonlijke ontwikkeling

Om zichtbaar te maken hoe leerlingen tijdens hun schoolloopbaan hebben gewerkt aan het ontwikkelen van zichzelf, geven we hen naast een diploma ook een Plusdocument mee. In dit document komen alle ‘plussen’ naar voren. Van bijzondere talenten tot vaardigheden die zijn opgedaan via het volgen van activiteiten buiten het reguliere lesprogramma. 

Meer weten over het PLUS-document?

 

Inzetten voor de maatschappij via het Dienstencentrum

De school wil een plek van betekenis zijn voor leerlingen en medewerkers, met uitstraling naar de maatschappij. We hebben goede contacten met organisaties in de omgeving om ons onderwijs te verrijken en onze maatschappelijke rol invulling te geven. Op deze manier willen we meer aandacht hebben voor bredere talentontwikkeling van leerlingen en legitimeert de school haar bestaansrecht in de Dedemsvaartse samenleving. Deze dienstbaarheid komt terug via het dienstencentrum van de school. Uiteraard geeft deze samenwerking onze leerlingen een mogelijkheid eveneens een PLUS te realiseren.

Meer weten over het dienstencentrum?

 

Aandacht voor Gezondheid, duurzaamheid en activiteiten

In de maatschappij van de toekomst worden onderwerpen als duurzaamheid en gezond leven steeds belangrijker. Als gecertificeerde Gezonde School besteden we aandacht aan deze onderwerpen en nodigen we je uit om na te denken over duurzaamheid en gezondheid. Het komt terug in de lessen, in projecten en in de schoolomgeving.

Meer weten over onze gezonde school?

Gezonde scholen