MENU

Persoonlijke coach

Iedere leerling heeft zijn eigen coach. De coach is voor de leerling het belangrijkste aanspreekpunt binnen school.

Op elke klas staan 2 coaches. De klas start de dag met 1 van de coaches en tijdens de week zijn er meerdere momenten beschikbaar om individuele gesprekken te voeren. 

De coach ondersteunt het leerproces (sociaal/emotioneel, cognitief en PLUS/LOB). Dit houdt in dat de coach de leerling stimuleert om doelen te stellen en deze te behalen. De coach qebruikt hiervoor technieken waardoor de leerling zelf gaat nadenken over wat voor hem/haar het beste is.