MENU

Vwo: gymnasium en atheneum

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) duurt zes jaar en bestaat uit twee varianten: gymnasium en atheneum. Een voltooide vwo-opleiding geeft toegang tot verdere studie aan een universiteit.
 

Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)

Leerlingen die havo doen, krijgen een brede vijfjarige opleiding waarmee ze kunnen instromen in een hogere beroepsopleiding (hbo). Ook kunnen leerlingen met een havodiploma doorstromen naar het atheneum.
De eerste drie jaar vormen de onderbouw van het algemeen vormend onderwijs (vwo en havo). Het derde jaar is een schakeljaar dat de leerling voorbereidt op de bovenbouw. In de loop van het derde jaar kiezen leerlingen een profiel dat richtinggevend is voor een vervolgopleiding: Cultuur & Maatschappij, Natuur & Gezondheid, Economie & Maatschappij of Natuur & Techniek.
Leerlingen die na de brugklasperiode verder gaan op het havo of vwo kunnen tot en met het derde leerjaar in Dedemsvaart blijven. Daarna stromen de meeste leerlingen door naar het Vechtdal College in Ommen of Hardenberg. In leerjaar 2 en 3 dagen we leerlingen uit om het maximale uit zichzelf te halen en een goede basis te leggen voor de bovenbouw. In leerjaar 3 sluiten we voor zowel havo als vwo af met een meesterproef waarin de kennis en vaardigheden die de afgelopen 3 jaar zijn opgedaan maximaal gebruikt moeten worden.
 

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

Na het vmbo kiest de leerling een vervolgopleiding aan mbo of havo. Na het vmbo kan een leerling nog veel kanten op met een vervolgopleiding aan mbo of havo. Ook het vmbo zelf heeft veel verschillende richtingen. Hierna staan kort de belangrijkste leerwegen:


Theoretische leerweg (tl of mavo)

De theoretische leerweg is een richting waarbij de leerling vooral theorie volgt. Op onze school noemen we dit mavo. Leerlingen krijgen veel algemeen vormende vakken. Het vakkenpakket stemmen we af op de vervolgopleiding die de leerling gaat doen. Met de theoretische leerweg heeft een leerling een goede aansluiting op het hoogste niveau van het mbo. Ook is doorstromen naar havo mogelijk.