MENU

Theoretische route

De Theoretisch Gerichte Route (TGR) heeft een eigen gezicht. Het onderwijs is kennisgericht en de leerling wordt uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Huiswerk speelt een belangrijke rol. Naast het opdoen van kennis is het kunnen zelf kunnen toepassen van deze kennis ook erg belangrijk in de TGR. Om die reden is er naast klassikale instructie van de docent ook tijd om zelfstandig kennis te verwerken. Dit gebeurt niet alleen tijdens vaklessen maar ook middels projectmiddagen. Tijdens deze middagen leren leerlingen de theorie die is opgedaan tijdens de lessen toe te passen. Ook vaardigheden als samenwerken, plannen, presenteren en zelfstandig werken komen tijdens deze middagen aan bod. Daarnaast komt ook het doen van (wetenschappelijk) onderzoek aan bod. ICT speelt tijdens lessen en projectmiddagen een belangrijke ondersteunende rol.

Het kunnen reproduceren en toepassen van kennis komt ook terug tijdens proefwerken. De leerling in deze route wordt tijdens toetsen  getest op zowel kennis, toepassing en inzicht. Binnen deze leerroute zijn er drie mogelijkheden: mavo, havo en vwo. Mavo wordt ook wel vmbo theoretische leerweg genoemd. Mavo-leerlingen halen na vier jaar een vmbo mavo(tl)-diploma. De leerlingen die havo of vwo doen verlaten na het derde leerjaar onze locatie en vervolgen hun studie in op locatie Hardenberg of Ommen van het Vechtdal College.

Het eerste leerjaar: starten in de dakplanklas

In het eerste leerjaar komen de brugklassers in een dakpanklas terecht. Dit zijn de volgende klassen:

  • mavo/havo
  • havo/vwo/gymnasium

In een dakpanklas mag de eersteklasser laten zien welk niveau hij aan kan. De lessen in deze groep worden gegeven op het hoogste van de twee niveaus. Er wordt getoetst op het middenniveau. Voorbeeld: een leerling in een mavo/havo dakpanklas krijgt les op havo-niveau. Er wordt getoetst op mavo/havo-niveau. Aan het einde van het eerste leerjaar geeft de docentenvergadering een advies. Selectie gebeurt op basis van cijfers. In het tweede leerjaar gaan we ervan uit dat de leerling in de goede leerweg zit. We kunnen dan onderwijs op maat aanbieden.

Na het eerste leerjaar; definitieve keuze van leerroute

mavo

Leerlingen die naar het eerste leerjaar verder gaan op de Mavo kunnen hun hele middelbare schoolcarrière in Dedemsvaart blijven. Via de Mavo krijgt elke leerling een gedegen theoretische opleiding die aansluit op de hoogste niveaus van het mbo. Daarnaast biedt de Mavo ook de mogelijkheid om door te stromen naar de Havo. Om deze doorstroming te bevorderen kunnen leerlingen op het Vechtdal College Dedemsvaart een extra (7e) examenvak kiezen. Dit geeft niet alleen een grotere uitdaging en kans om te slagen maar zorgt ook voor een betere aansluiting op het havo.

havo

Leerlingen die verder gaan op het havo/vwo kunnen tot en met het derde leerjaar in Dedemsvaart blijven. Daarna stromen de meeste leerlingen door naar het Vechtdal College in Ommen of Hardenberg. In leerjaar 2 en 3 dagen we leerlingen uit het maximale uit zichzelf te halen en een goede basis te leggen voor de bovenbouw. In leerjaar 3 sluiten we voor zowel havo als vwo af met een meesterproef waarin de kennis en vaardigheden die de afgelopen 3 jaar zijn opgedaan maximaal gebruikt moeten worden.

vwo

Voor leerlingen die nog meer uitdaging willen of nodig hebben kent onze school naast het reguliere programma ook een speciaal onderwijsprogramma voor vwo leerlingen, dit noemen we vwo+. Onder begeleiding van een docent volgen leerlingen een eigen traject waarin veel ruimte is voor het doen van onderzoek. Daarnaast wordt er ook extra Engels aangeboden in de vorm van Anglia. Tenslotte bestaat er voor deze groep leerlingen ook de mogelijkheid om mee toe doen aan MuN’s. Tijdens MuN’s worden de Verenigde Naties nagebootst en debatteren leerlingen onderling over verschillende onderwerpen. De MuN’s vinden op verschillende plekken in Nederland en soms daar buiten plaats.