MENU

 

HAVO

Leer je gemakkelijk? Dan is havo iets voor jou. De havo bereidt je voor op een vervolgstudie in het hbo (hoger beroepsonderwijs). Met een  havo-diploma kun je ook overstappen naar de vijfde klas van het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).

Leerlingen die verder gaan op het havo/vwo kunnen tot en met het derde leerjaar in Dedemsvaart blijven. Daarna stromen de meeste leerlingen door naar het Vechtdal College in Ommen of Hardenberg. In leerjaar 2 en 3 dagen we leerlingen uit het maximale uit zichzelf te halen en een goede basis te leggen voor de bovenbouw. In leerjaar 3 sluiten we voor zowel havo als vwo af met een meesterproef waarin de kennis en vaardigheden die de afgelopen 3 jaar zijn opgedaan maximaal gebruikt moeten worden.

 

·         Eerste en tweede leerjaar

Je kunt in twee verschillende leerroutes instromen:
- mavo/havo
- havo/vwo

Aan het einde van het tweede leerjaar kies je samen met je mentor en ouders een definitieve leerroute binnen onze school:
- havo
- vwo

·         Derde leerjaar

In leerjaar 3  kies je een ‘examenprofiel’ (vakkenpakket). Naast een algemeen deel, kun je kiezen uit vier profielen.

·         Vierde leerjaar

Vanaf leerjaar 4 (de bovenbouw) volg je de leerroute atheneum in de locatie Ommen of Hardenberg.


Profiel kiezen


In leerjaar 3 kies je een van zogenaamd examenprofiel, het vakkenpakket waarmee je examen gaat doen. Het gemeenschappelijk deel is voor ieder profiel gelijk.


Gemeenschappelijk deel voor alle examenprofielen


o Nederlands
o Engels
o maatschappijleer
o culturele en kunstzinnige vorming (ckv)
o godsdienst
o lichamelijke opvoeding (lo)
o Vrije deel:
o o.a. godsdienst en nog een ander examenvak


Profiel Cultuur en Maatschappij 


o geschiedenis
o keuze uit Duits of Frans
o economie of aardrijkskunde
o een van de volgende vakken: Frans, Duits, kunstvak


Profiel Economie en maatschappij


o geschiedenis
o economie
o wiskunde a (of b)
o een van de volgende vakken: Frans, Duits, aardrijkskunde, management en organisatie


Profiel Natuur en gezondheid


o biologie
o scheikunde
o wiskunde a (of b)
o natuurkunde, aardrijkskunde of natuur, leven en technologie


Profiel Natuur en techniek 
o natuurkunde
o scheikunde
o wiskunde b
o een van de volgende vakken: informatica, biologie, wiskunde d of natuur, leven en technologie  •