MENU

VWO

Het vwo is de verzamelnaam voor de leerroutes atheneum en gymnasium. Het vwo is voor leerlingen, die in principe verder willen studeren aan de universiteit. Maar met een vwo-diploma kun je ook kiezen voor een vervolgopleiding in het hbo. Een vwo-opleiding duurt in totaal zes jaar.

leerjaar 1 en 2

Heb je je aangemeld voor de atheneum- of gymnasiumopleiding, dan start je bij ons in de havo/atheneum/gymnasium klas (hv klas)

Aan het einde van leerjaar 2 splitst de hv klas zich in een havo-route en  een  vwo-route. Heb je gekozen voor het vwo+-traject, dan zit je in een gewone vwo-klas, maar volg je daarnaast een individueel +-programma (zie verderop).

leerjaar 3 en verder

In leerjaar 3  kies je een ‘examenprofiel’ (vakkenpakket). Zie hiervoor de informatie onder het kopje havo op de website. Naast een algemeen deel, kun je kiezen uit 4 profielen. Vanaf leerjaar 4 (de bovenbouw) volg je de leerroute atheneum in de locatie Ommen of Hardenberg.

Extra uitdaging: vwo+

Net als in Hardenberg en Ommen kent onze locatie een uitdagend onderwijsprogramma voor vwo-leerlingen die extra uitdaging willen en aankunnen. Onder begeleiding van je mentor of vakdocent volg je in leerjaar1 en 2 een traject waarin ruimte is voor eigen onderzoek.
In leerjaar 1 werk je aan het 'Klokhuis-project'. Aan de hand van een eigen gekozen onderwerp doen leerlingen onderzoek. Dit onderzoek verwerken de leerlingen in een klokhuisfilm. De film wordt tijdens een filmavond aan de ouders gepresenteerd. In leerjaar 2 & 3 doen leerlingen onderzoek naar een eigen gekozen onderwerp (in samenwerking met Bureau Talent). Dit onderzoek wordt tijdens de Grote Plus-avond aan publiek op interactieve wijze gepresenteerd.

Daarnaast volgen de leerlingen uit het +-programma het Anglia-traject (Engels op hogere niveaus) 


Extra uitdaging: Anglia

Op school krijg je natuurlijk het vak Engels, maar als je daar een schepje bovenop wilt doen is Anglia misschien iets voor jou. Anglia is voor havo- en vwo-leerlingen die Engels leuk vinden, er goed in zijn en naast hun normale vakken bereid zijn extra tijd en energie te steken in Engels.

Anglia start in klas 2. Je krijgt iedere twee weken een uur Anglia. Tijdens dit lesuur wordt je voorbereid op het examen.        

Tijdens Anglia ligt de nadruk niet alleen op de vaardigheden (het spreken, schrijven, luisteren en lezen), maar ook op een accuraat gebruik ervan. Aan het einde van ieder schooljaar doe je examen op jouw niveau.

Toelating tot Anglia vindt plaats op grond van behaalde cijfers, talent en motivatie.