MENU

Visie op onderwijs

   

Twee dingen zijn naar ons idee heel belangrijk: een goede school en een fijne school.

Naast het volgen van goed onderwijs in de leerroute die bij je past, vinden we het belangrijk je je talent kunt ontplooien. We bieden hiervoor veel verschillende mogelijkheden en activiteiten aan.

Voorbereiden op de wereld van morgen

Jij als toekomstige leerling maakt deel uit van de wereld van morgen. We willen je helpen door je voor te bereiden op je toekomst. Natuurlijk met goed onderwijs en met goede docenten, met onderwijs  dat past bij het niveau dat jij aankunt. De  ene leerling houdt van meer van leren met het hoofd (kennis), terwijl de ander meer houdt van werken met de handen (praktijk).

 

Een school midden in de maatschappij, dat is wat we willen zijn. Met jouw  talenten en kwaliteiten mag jij daar een bijdrage aan leveren. Daarom zullen onze leerlingen deelnemen aan allerlei activiteiten buiten school via het dienstencentrum dat is opgericht.

Voorbereiden op de toekomst is ook…

Als we praten over voorbereiding  op je  toekomst willen we ook dat je begrijpt hoe belangrijk het is dat je iets leert over :

·       Duurzaamheid: we vinden het normaal om in de pauzes afval te scheiden

·       Sociale media: we leren jullie hoe om te gaan met moderne media

·       Respect: we hebben een prachtig project dat 'Respect, give it to get it' heet

·       Gezondheid: de school heeft een belangrijk vignet (zie …….)  

·       Leerlingpanels: de leerlingen praten mee over de sfeer op school

 

Kwalitatief goed onderwijs

We willen een goede school zijn, maar hoe weet je nou of dat zo is?  Daarvoor zijn naar onze mening twee graadmeters:

- Wat zeggen leerlingen die op school zitten (vraag het hun!)

- Je ouders kunnen een kijkje nemen op de website www.scholenopdekaart.nl (op deze site staat veel informatie over de kwaliteit en prestaties van ons onderwijs)

 

ONDERWIJSAANBOD

Onze school biedt een breed aanbod aan leerwegen aan, van vmbo tot vwo+.

Wil je meer weten over ons onderwijs? Lees over vmbo in de Praktijkgerichte Route of over mavo, havo of vwo in de Theoretisch Gerichte Route.