MENU

VWO

Het vwo is de verzamelnaam voor de leerroutes atheneum en gymnasium. Het vwo is voor leerlingen, die in principe verder willen studeren aan de universiteit. Maar met een vwo-diploma kun je ook kiezen voor een vervolgopleiding in het hbo. Een vwo-opleiding duurt in totaal zes jaar.

leerjaar 1 en 2

Heb je je aangemeld voor de atheneum- of gymnasiumopleiding, dan start je bij ons in de havo/atheneum/gymnasium klas (hv klas)

Aan het einde van leerjaar 2 splitst de hv klas zich in een havo-route en  een  vwo-route. Heb je gekozen voor het vwo+-traject, dan zit je in een gewone vwo-klas, maar volg je daarnaast een individueel +-programma (zie verderop).

leerjaar 3 en verder

In leerjaar 3  kies je een ‘examenprofiel’ (vakkenpakket). Zie hiervoor de informatie onder het kopje havo op de website. Naast een algemeen deel, kun je kiezen uit 4 profielen. Vanaf leerjaar 4 (de bovenbouw) volg je de leerroute atheneum in de locatie Ommen of Hardenberg.

Extra uitdaging: vwo

Net als in Hardenberg en Ommen kent onze locatie een uitdagend onderwijsprogramma voor vwo-leerlingen die extra uitdaging willen en aankunnen. 

We bieden twee keer per week Academies aan, dit is in plaats gekomen van ons VWO+programma. Zoals aangegeven tijdens de VCD Tour ligt bij de Academies de nadruk op verdiepend leren; nieuw geleerde kennis en vaardigheden koppelen we direct aan het toepassen ervan. Ervaring leert dat we juist onze vwo-leerlingen hiermee goed bedienen. 

Extra uitdaging: Anglia

  Naast bovengenoemd middagprogramma bieden we leerlingen Anglia. Doel van Anglia is om de Engelse taal stap voor stap aan te bieden en te toetsen. Uniek is dat de leerling gedifferentieerd, dus op zijn eigen niveau, wordt ingedeeld. Als hij goed is in Engels, wordt hij zo extra uitgedaagd. Heeft de leerling iets meer moeite met de taal? Dan werkt hij met Anglia stapsgewijs en met meer zelfvertrouwen aan zijn Engels. Anglia examens maak je op je eigen school en worden in Engeland nagekeken. Ben je geslaagd? Dan ontvang je een Anglia certificaat waarmee het behaalde niveau kan worden aangetoond. Anglia is geen verplicht onderdeel van ons curriculum, leerlingen kunnen zich hiervoor aanmelden.