MENU

Ouder Advies Raad (OAR)

Het Vechtdal College in Dedemsvaart heeft een Ouder Advies Raad (OAR). Ouders van leerlingen uit verschillende leerjaren en leerstromen vormen gezamenlijk de OAR. De OAR functioneert als klankbord voor de school. Het geeft advies aan de schoolleiding. Samen met de teamleider vergadert de OAR vijf keer per jaar, waardoor er regelmatig contact is tussen school en ouders. Zo wil de OAR meedenken met de school en een sparringpartner zijn. De verbindende schakel tussen ouders van leerlingen en de schoolleiding. Deze ouders vergaderen over onderwijsontwikkelingen, beleidszaken, zorg op school, veiligheid, lesuitval en onderwijsvernieuwing. De OAR denkt mee, adviseert, maar heeft geen beslissingsbevoegdheid. Zo draagt het een steentje bij aan een school met een goed leer- en werkklimaat en een veilige sfeer voor onze kinderen. 

Weten wat er speelt bij de OAR? 

De leden van de OAR ontmoeten u graag op de Open Dag of andere thema- en ouderavonden. U kunt ons daar altijd aanspreken. Daarnaast komen de onderwerpen die we bespreken in de nieuwsbrief, zodat u weet wat er speelt bij de OAR. 

Mail de OAR! 

Wilt u meedenken? Of heeft u opmerkingen/suggesties en adviezen die de OAR kan inbrengen in de vergaderingen? Laat dan uw stem horen! U helpt de OAR door uw mail te sturen naar ouderadviesraad-dv@vechtdalcollege.nl

Op dit moment wordt er nog versterking gezocht voor de OAR. De OAR(2021-2022) bestaat momenteel uit: 

Dhr. R.de Held

Mw.Y. Nuvelstijn

Dhr. A. Holtvoort

Mw.P. Moes

Mw.H. Pijlman
Mw.J.de Weerd

Zij horen graag van u!