MENU

Inspectie van het onderwijs

info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

De school is ingedeeld bij het inspectierayon AVO-03.

Vragen over onderwijs? 0800-8051 (gratis)

Onderwijsgeschillen (voorheen Landelijke Klachtencommissie)

U kunt terecht bij een Klachtencommissie als u een klacht wilt indienen over een gedraging of beslissing van iemand die bij de school of onderwijsinstelling betrokken is en uw school of de onderwijsinstelling bij deze klachtencommissie is aangesloten.
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Tel. 030-2809590

Hulpverlenende instanties

 • Advies en Meldpunt Kindermishandeling
  Bij seksueel misbruik of mishandeling (niet alleen binnen school) kan contact opgenomen worden met de vertrouwensarts van:
  Advies en Meldpunt Kindermishandeling
  Postbus 237, 7550 AE Hengelo
  tel.: 0546-537120
  Het AMK is onderdeel van Bureau Jeugdzorg Overijssel.
 • Meldpunt Vertrouwensinspecteurs
  Bij ongewenste intimiteiten op school kunnen leerlingen contact opnemen met de onafhankelijke Vertrouwensinspecteur.
  Meldpunt Vertrouwensinspecteurs
  0900-1113111 (lokaal tarief)

   

 • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
  Het CJG is dé plek voor vragen of advies over opvoeden en opgroeien. Het CJG Hardenberg is bereikbaar op telefoonnummer 088-0030065.
  Elke dinsdag van 13.00 – 13.30 uur is er een spreekuur in Dedemsvaart.

   

 • Bureau Jeugdzorg Overijssel (BjzO)
  Hier kunnen jongeren voor allerlei problemen terecht. Dit bureau kan doorverwijzen naar meer gespecialiseerde instanties. Contact met Bureau Jeugdzorg dient via Carinova of huisarts te verlopen.
  Adres in Hardenberg:
  Parkweg 1d, 7772 XP Hardenberg
  (bereikbaar via het centrale nummer in Zwolle) Tel. in Zwolle: 038-8514800 (tot 17.00 uur bereikbaar).