MENU

School met de persoonlijke plus!

In onze visie zijn leerlingen niet alleen op school om een diploma te halen. Ze ontwikkelen zich in deze periode ook op andere terreinen. Daarom bieden we ze behalve lesgebonden activiteiten ook een uitgebreid programma aan vormingsactiviteiten.

Talenten van leerlingen krijgen bij ons op school de ruimte in het Plus-document. In dit document komen alle ‘plussen’ van een leerling naar voren. Van bijzondere talenten tot vaardigheden die zijn opgedaan via het volgen van “Plus-modules”. Aan het einde van de schoolloopbaan krijgt de leerling het Plus-document mee naast een diploma. Meer over het Plus-aanbod?

Kleinschalig en veilig

Een school waar we elkaar kennen bij naam en waar we de leerling ‘in beeld’ hebben.
We verwachten van onze medewerkers dat zij zich betrokken voelen bij de leerlingen en de locatie. Dat betekent dat ook wíj onze talenten inzetten om de talenten van de leerlingen op alle niveaus te ontwikkelen; een uitdaging die we graag aangaan!

We bieden een veilig schoolklimaat. Veiligheid betekent voor ons ook dat leerlingen en personeel fouten mogen maken en deze mogen herstellen. We werken op basis van gelijkwaardigheid met elkaar. Daar waar een leerling zich thuis voelt en welkom is, wordt de basis gelegd voor goede leerprestaties. Binnen deze context denken we na over kwalitatief goed onderwijs, zorg en begeleiding.

Het nieuwe schoolgebouw geeft ons nog betere mogelijkheden om de veiligheid zo goed mogelijk te garanderen. De regels ten aanzien wel/niet schoolplein verlaten, het nieuwe rookbeleid, de camera’s aan de buitenkant van het gebouw zijn daar mooie voorbeelden van.

Respect als basis

Een mooi initiatief vanuit de leerlingen is om het onderwerp respect op de “agenda” te zetten. In heel veel zaken speelt respect een belangrijke rol. Met het project ‘Respect, give it to get it’ willen we samen met de leerlingen blijvend aandacht besteden aan respect, zodat er bewustwording ontstaat. Juist door het begrip respect concreet en tastbaar te maken. We beseffen hoe moeilijk dit is en weten ook dat het alles te maken heeft met “thuis”. We blijven deze uitdaging aangaan. De bijna 500 handtekeningen laten zien dat onze leerlingen zich sterk maken voor respect in de school.