MENU

Onderwijs

Vanuit onze Bijbelse inspiratie vinden we dat iedere leerling uniek is en daar hoort bij dat alle leerlingen recht hebben op een persoonlijke benadering en begeleiding. We bieden onderwijs dat ertoe doet en streven naar maatwerk voor elke leerling. We gaan uit van verschillen tussen leerlingen in leeftijd, leerstijl en competenties. Kinderen hebben in de eerste plaats recht om gekend te worden en zich veilig te voelen. Vanuit die veiligheid kan een leerling zijn talenten maximaal ontplooien.

Onderwijsaanbod

In onze locatie gaan we uit van twee routes:

De Praktijk Gerichte Route

De Theoretisch Gerichte Route

Ontwikkeling van het onderwijs

De uitbreiding van het schoolgebouw in 2015-2016 heeft meer mogelijkheden gecreëerd voor inhoudelijke ontwikkeling van ons onderwijs. In onze visie op onderwijs is ruimte essentieel: projectonderwijs, integratie van verschillende vakken, klassen die samen les krijgen van verschillende docenten; het past allemaal binnen de toekomstnotitie van onze school, waarin de focus ligt op maatwerk en ontwikkeling van talenten van leerlingen.

Maatwerk voor iedere leerling

Geen kind, geen klas en geen schooljaar is hetzelfde en daarom is het elk jaar ook weer een uitdaging er het beste van te maken. Mocht het soms niet zo lopen als verwacht, dan blinken we uit door maatwerk toe te passen. Mochten er zaken te bespreken zijn, dan kunnen ouders altijd bij ons terecht: we stellen meedenken op prijs. Door de komst van de nieuwe school kunnen we hier nog meer gestalte aan geven. Ontmoeting blijft een belangrijk kernbegrip en dat wordt gerealiseerd in centrale ontmoetingsruimte waar alle leerlingen bij elkaar komen.

Een persoonlijke plus

Talenten van leerlingen krijgen bij ons op school de ruimte in het Plus-aanbod. Dit zijn lesprogramma’s en activiteiten die leerlingen vrijwillig kunnen volgen. Dit varieert van een lesprogramma Arts of Lifestyle tot het uitvoeren van losse activiteiten, zoals deelname aan een Leerlingenraad of MR. Deze plussen van leerlingen waarderen we met een Plusdocument. Reflectie op de eigen ontwikkeling staat in dit document centraal. In het Plusdocument worden naast ontwikkelde vaardigheden ook de unieke talenten van leerlingen zichtbaar. Iedere leerling heeft immers bijzondere talenten en deze mogen gewaardeerd worden.  Aan het einde van de schoolloopbaan krijgt de leerling het Plus-document mee naast een diploma.

Midden in de maatschappij: “School buiten de hekken”

Onze school staat midden in de maatschappij en wil daarin betekenisvolle relaties aangaan voor onze leerlingen. Daarom werken we doelgericht samen met onderwijs- en maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven. We onderhouden contacten met alle instanties waarmee onze leerlingen voor, tijdens en na hun studie te maken hebben.
Ons visiedocument “School buiten de hekken“ geeft onze ambitie weer om het onderwijs sterker te koppelen aan de praktijk buiten de schoolhekken. Docenten werken druk aan de ontwikkeling van hun lessen om deze praktischer te maken door meer naar buiten gericht te zijn. Onze leerlingen maken zich op tal van terreinen verdienstelijk en worden meer zichtbaar in de samenleving. Zo helpen ze bij een wandeldriedaagse voor ouderen, helpen ze mee bij een speelochtend op de peuterspeelzaal, steken ze de handen uit de mouwen bij een klusdag op een boerderij of geven ze een muzikaal optreden in een verzorgingstehuis.