MENU

Ouderbetrokkenheid

Voor ouders bieden we verschillende mogelijkheden om mee te praten en mee te denken met de school. Er zijn diverse overlegorganen waar een ouder lid van kan worden.

Ouder Advies Raad

Deze raad bestaat uit zes ouders, die de belangen van de kinderen en hun ouders vertegenwoordigen. In de praktijk betekent dit dat ouders hier terecht kunnen met opmerkingen, aandachtspunten en vragen die niet direct met de inhoud van het onderwijs te maken hebben. Voorbeelden daarvan zijn: lesuitval, veiligheid, contact tussen docenten en leerlingen, signaleren van pesten en andere actuele zaken die binnen de school spelen.
Voor meer informatie over de Ouder Advies Raad verwijzen wij naar een ander deel van onze website.

Medezeggenschapsraad (MR)

Voor meer informatie over de Medezeggenschapsraad (MR) verwijzen wij naar een ander deel van onze website.