Rooster & lestijden

In de locatie Dedemsvaart hebben de onderbouw en bovenbouw aparte lesroosters. Verder hebben we een zomer- en winterrooster. We werken volgens een 45-minutenrooster. Iedere leerling die het eerste uur les heeft, is vóór de tweede bel in het lokaal aanwezig (8.02 uur). De lestijden in de winterperiode zijn als volgt (geldig vanaf maandag 31 oktober 2016)

 

 

 

 

Roosterwijzigingen staan de middag van tevoren of de dag zelf op de infoschermen en op de website. Leerlingen en ouders kunnen thuis zien of een klas/groep in een ander lokaal wordt verwacht, een les wordt verschoven of een les onverhoopt uitvalt.