MENU

Schoolboeken

De schoolboeken en lesmaterialen worden gratis beschikbaar gesteld aan de leerlingen. Daarvoor heeft het Vechtdal College een eigen boekenfonds. Vlak voor en tijdens de vakantieperiode worden deze boeken op de diverse locaties van de school afgeleverd, zodat de leerlingen de boeken volgens een vast rooster aan het einde van de vakantie kunnen ophalen op school. Alle zaken rond de boeken worden via de school geregeld.

Voor de iPad-klassen (vmbo2) wordt een bijdrage gevraagd van €75,- per jaar gedurende 3 schooljaren voor de aanschaf van de iPad. Na deze 3 jaar is de iPad eigendom van de leerling. Zie ook schoolkosten.