MENU

Schoolkosten per jaar (*)

 

Hieronder geven we een toelichting over de schoolkosten. We wijzen u er op dat de schoolkosten vrijwillig zijn, dus niet verplicht.

 

Schoolkosten VC Dedemsvaart 2020-2021

 

(*) Een toelichting op de wijze van betalen van de schoolkosten vindt u hier  

Kosten voor iPad

We willen onderwijs bieden dat maximaal aansluit op de mogelijkheden en leerstijl van de leerling. Vanaf schooljaar 2017-2018 werken alle brugklasleerlingen met een iPad om dit doel mede mogelijk te maken.

De aanschaf van de iPad vindt plaats in leerjaar 1, voor aanvang van het schooljaar.
Daaraan zijn kosten verbonden die niet in het overzicht van schoolkosten staan vermeld.
De iPad wordt deels door school betaald en deels door ouders.

Ouders ontvangen voor de zomervakantie uitgebreide informatie over de aanschaf ervan.

Achtergrondinformatie onderwijs met iPad

In deze folder deze folder leest u beknopte informatie over het hoe en waarom van het onderwijs met iPad op onze school.