MENU

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

U meldt dit zo vroeg mogelijk, maar in ieder geval vóór 08.00 uur, door te bellen naar de receptie van de school: 0523 – 61 24 33. De telefonist(e) zorgt ervoor dat de melding in Magister wordt geplaatst.

Ziek tijdens een schoolonderzoek?

Voor de regels rondom ziekteverzuim bij een schoolonderzoek, verwijzen wij naar het PTA voor leerjaar 3 en hoger.

Verlof aanvragen

Verlof aanvragen voor bijvoorbeeld een bruiloft, begrafenis of doktersbezoek? Een verzoek hiervoor dient u minimaal 1 dag van tevoren schriftelijk in bij de receptie. Een aanvraag voor extra verlof vanwege bijzondere omstandigheden (familie/vakantie) dient u schriftelijk in bij de teamleider. Deze stelt u persoonlijk op de hoogte van het wel/niet inwilligen van uw verlofverzoek.
Voor verlofregelingen bij bijzondere omstandigheden (familie/vakantie) verwijzen we u naar de wet- en regelgeving over de leerplicht. Meer informatie over verlofregelingen vindt u op de website van Postbus 51 (www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw)