MENU

Zorg en begeleiding

Begeleiding heeft een belangrijke plaats in ons onderwijs. We bieden leerlingen studiebegeleiding, keuzebegeleiding en persoonlijke begeleiding.

Samenwerking met specialisten

In- en externe specialisten zijn bij onze begeleiding betrokken. School biedt o.a.:
• Een zorgcoördinator en anti-pest coördinator
• De dyslexiecoach
• Remedial Teachers om te helpen bij leerproblemen
• Een Orthopedagoog
• Een ZorgAdviesTeam (ZAT) met externe deskundigen
• Leerlingbegeleiders voor individuele begeleiding
• Een decaan voor schoolkeuze begeleiding

De GGD komt periodiek bij ons op school langs voor o.a. gezondheidsonderzoeken.
Ook ondersteunt de GGD ons bij (zorg)vragen.
Meer daarover leest u via onderstaande link:
https://www.ggdijsselland.nl/scholen-kindercentra/jeugdgezondheidszorg-op-school/voortgezet-onderwijs/

Cursussen voor leerlingen

Ook biedt school verschillende cursussen voor leerlingen, zoals:
• BOF (Bewust Omgaan met Faalangst)
• SOVA (Sociale Vaardigheidstraining)
• Examentraining
• Huiswerkbegeleiding

Er is op de locatie veel aandacht voor het voorkomen van pesten.

To the Point

Er is een speciale plek waar leerlingen terecht kunnen. We noemen het To the Point. Leerlingen kunnen er met een time-out-kaart terecht voor een uitblaasmoment en krijgen er extra ondersteuning. Ook vinden we het belangrijk dat leerlingen worden opgevangen als ze er worden uitgestuurd of te laat op school komen. In het lokaal van To the Point is een deskundige aanwezig die met leerlingen in gesprek gaat en die zorgt voor de juiste afhandeling van genoemde zaken. To the Point heeft een preventieve en signalerende functie.

Meer weten over begeleiding & zorg?

Lees hier verder.