Zorg en begeleiding

Begeleiding heeft een belangrijke plaats in ons onderwijs. We bieden leerlingen studiebegeleiding, keuzebegeleiding en persoonlijke begeleiding.

In- en externe specialisten zijn bij onze begeleiding betrokken. School biedt o.a.:

  • Dyslexie/Dyscalculie-begeleiding
  • Remedial Teachers om te helpen bij leerproblemen
  • Een Orthopedagoog
  • Het ZAT (ZorgAdviesTeam)
  • Leerlingbegeleiders voor individuele begeleiding
  • Een decaan voor schoolkeuze begeleiding

 

Ook biedt school verschillende cursussen voor leerlingen, zoals:

  • BOF (Bewust Omgaan met Faalangst)
  • SOVA (Sociale Vaardigheidstraining)
  • Examentraining

 

Er is in de locatie veel aandacht voor het voorkomen van pesten.

Aanwinst:  To the Point

Sinds het schooljaar 2014-2015 is er op school een speciale plek waar leerlingen terecht kunnen. We noemen het To the Point. Leerlingen kunnen er met een time-out-kaart terecht voor een uitblaasmoment en krijgen er extra ondersteuning. Ook vinden we het belangrijk dat leerlingen worden opgevangen als ze er worden uitgestuurd of te laat op school komen. In het lokaal van To the Point is een deskundige aanwezig die met leerlingen in gesprek gaat en die zorgt voor de juiste afhandeling van genoemde zaken. To the Point heeft een geweldige preventieve en signalerende functie. Na één jaar “proefdraaien” heeft het zijn waarde al meer dan bewezen.

Meer weten over begeleiding & zorg?

Lees hier verder.