MENU
Schoolvakanties Vechtdal College 2020-2021

 (vastgesteld door de MR op 16 april 2020)

 De planning van de vakantie- en roostervrije dagen voor het schooljaar 2020-2021 ziet er als volgt uit: 

• Herfstvakantie maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober 2020

• Kerstvakantie maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 

• Voorjaarsvakantie maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021 

• Goede Vrijdag vrijdag 2 april 2021 

• Pasen maandag 5 april 2021 

• Meivakantie maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021 (inclusief Konings- en Bevrijdingsdag) 

• Hemelvaart donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021 

• Pinksteren maandag 24 mei 2021 

• Zomervakantie maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021 

 

Roostervrije dagen voor leerlingen 

Naast de vakanties en vrije dagen zijn er ook nog roostervrije dagen voor de leerlingen. 

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn dit: 

 

• Maandag 17 augustus 2020

 

• Dinsdag 6 oktober 2020

 

• Maandag 4 januari 2021

 

• Dinsdag 6 april 2021 

 

• Dinsdag 15 juni 2021 

 

• Dinsdag 6 juli 2021

 

• Woensdag 7 juli 2021

 

• Donderdag 8 juli 2021

Examens: • Eerste tijdvak: 17 mei t/m 1 juni 2021 • Tweede tijdvak: 21 juni t/m 24 juni 2021