MENU

Anglia uitreiking

Anglia uitreiking

In het schooljaar 2019-2020 konden de leerlingen uit de hv2 klas en de derde klassen deelnemen aan het programma Anglia.

Anglia is een programma waarbij de leerlingen op hun eigen niveau kunnen werken aan de Engelse vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en grammatica. Het is bedoeld voor leerlingen die wat extra uitdaging willen voor het vak Engels of die juist wat extra aandacht kunnen gebruiken voor het vak.

Op 18 juni vond het examen plaats op school. Een examen dat wordt nagekeken in Engeland. Maandag kwamen de leerlingen hun certificaat ophalen en natuurlijk een taartje eten. Het certificaat is een waardevol papiertje dat aangeeft op welke werk niveau de leerling presteert voor de Engelse taal.

Vanaf januari 2021 gaan we Anglia weer op school aanbieden. Uw kind wordt hierover geïnformeerd door de docenten Engels.

 

Voor meer informatie kunt u altijd een kijkje nemen op de site van Anglia https://www.anglia.nl/