MENU

Vmbo

Het vmbo kent vier leerwegen: de kaderberoepsgerichte leerweg (kader), de basisberoepsgerichte leerweg (basis), de gemengde leerweg (gl) en de theoretische leerweg (tl). Op onze school hebben we geen gemengde leerweg en de theoretische leerweg noemen we mavo die beter aansluit bij havo en vwo. Vandaar dat de leerweg mavo is ingedeeld bij de theoretisch gerichte route (TGR).


Beroepsgerichte leerweg (bl)

De naam van de beroepsgerichte leerweg is duidelijk. Hier leert een kind de basisvaardigheden voor een beroep. Wie kiest voor een beroepsgerichte leerweg, kiest voor een opleiding met veel praktijk. Veel leren de leerlingen door te doen. Zij zoeken zelf, of samen met anderen, uit hoe iets werkt, bijvoorbeeld met behulp van de computer. Leerlingen leren ook de theorie die ze nodig hebben om in de praktijk hun opdrachten te kunnen uitvoeren.

In de onderbouw krijgen de leerlingen vakken uit alle sectoren van het vmbo. De keuze voor een beroepsrichting volgt aan het einde van het tweede jaar. In het derde en vierde jaar bereiden leerlingen zich voor op hun examen. Ze volgen vakken die aansluiten op de beroepspraktijk.
Een leerling kan bij ons op school kiezen uit 2 profielen: Dienstverlening & Product of Zorg & Welzijn. Binnen dat profiel heeft hij ook weer ruimte om eigen keuzes te maken. Voordat de leerling een profiel kiest, laten we hem in leerjaar 2 eerst uitgebreid kennis maken met de 2 profielen zodat hij een juiste keuze kunt maken. In leerjaar 3 mogen leerlingen ook zelf kiezen uit het aanbod aan keuzevakken, bijvoorbeeld “Robotica”, “Mode en design”, “Uiterlijke verzorging” of “Beveiliging en veiligheid”. Zo kunnen ze hun keuze laten aansluiten bij de opleiding die ze binnen het mbo willen gaan volgen. Op die manier ontdekken ze steeds meer waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden! Om echt te ervaren wat een beroep inhoudt gaan leerlingen in leerjaar 3 en 4 op stage bij een bedrijf of instelling. Daar maken ze kennis met het ‘echte’ werk.
Wat kun je met deze profielen? Denk aan beroepsgroepen zoals: ICT, Administratie, Handel & Commercie, Horeca, Toerisme & Recreatie, Grafimedia & DTP, Verzorging, Verpleging, Peuterspeelzalen en Kinderopvang.


Kader en basis (kbl en bbl)

Aan het eind van leerjaar 2 zijn er voor leerlingen van de beroepsgerichte leerweg twee vervolgstromen: de kaderberoepsgerichte leerweg of de basisberoepsgerichte leerweg. Een ‘kaderleerling’ krijgt per week meer theorie-uren en kan met zijn diploma doorstromen naar het mbo, niveau 2, 3 of 4. Een ‘basisleerling’ volgt meer praktijkuren. Het diploma leidt op voor doorstroming naar niveau 2 van het mbo.


Tweejarige Brugklas 

In de eerste twee leerjaren komen onze leerlingen in een dakpanklas terecht. Dit zijn de volgende klassen: basis/kader, kader/mavo, mavo/havo en havo/vwo/gymnasium. In een dakpanklas mag een leerling laten zien welk niveau hij aan kan. De lessen in deze groep worden gegeven op het hoogste van de twee niveaus. Er wordt getoetst op het middenniveau. Voorbeeld: een leerling in een mavo/havo-dakpanklas krijgt les op havoniveau. Er wordt getoetst op mavo/havoniveau. Aan het einde van de eerste twee leerjaren geeft de docentenvergadering een advies. Selectie gebeurt op basis van cijfers.
We kennen twee routes; de praktijkgerichte route en de theoretisch gerichte route.