VMBO

Het onderwijs in deze route kenmerkt zich door het leren in samenhang. Zo zijn verschillende vakken samengevoegd tot leergebieden en wordt er een verbinding gelegd met de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Leren in deze route is direct verbonden met de dagelijkse praktijk door het leren binnen de school te koppelen met ervaringen opdoen buiten de hekken van de school zodat leerlingen na het tweede leerjaar een weloverwogen keuze kunnen maken voor een beroepsgericht programma.

In het derde en vierde leerjaar wordt dit leren door te doen verder uitgewerkt in het beroepsgerichte programma Dienstverlening & Commercie. Een breed programma dat toegang biedt tot vele richtingen in het mbo. Leerlingen die deze route volgen kunnen op onze school hun diploma halen.

Leerlingen die na het tweede jaar richting de techniek of de bouw willen kunnen het derde en het vierde leerjaar op het Vechtdal College in Hardenberg of Ommen volgen.

Opbouw leerroute

De leerroute bestaat uit twee leerwegen:

  • De basisberoepsgerichte leerweg; eventueel met leerweg ondersteuning
  • De kaderberoepsgerichte leerweg

Leerjaar 1 en 2

Is uw kind meer praktisch ingesteld? Dan is hij/zij misschien wel goed op zijn plaats in de basis/kader klas. In deze klassen besteden we, naast het leren, veel aandacht aan het ontwikkelen van algemene, praktische vaardigheden die belangrijk zijn om te leren. Er wordt in de lessen veel aandacht gegeven het maken en leren van huiswerk door het toepassen van studievaardigheden. Ook worden sociale vaardigheden als samenwerken en de omgang met elkaar geoefend.

Twijfelt u nog of uw kind meer theoretisch dan praktisch is ingesteld? Dan is de kader/mavo klas een goede keus. Naast het ontwikkelen van praktische vaardigheden kan uw kind in dit jaar ook laten zien of hij/zij het theoretische niveau van mavo aankan, zodat in het tweede leerjaar met mavo verder kan worden gegaan (zie Theoretisch Gerichte Route).

In leerjaar 2 wordt er doorgegaan met het leren en toepassen van vaardigheden die nodig zijn om het beroepsgerichte programma in leerjaar 3 en 4 te gaan volgen. Om de juiste keuze te kunnen maken wordt er aandacht besteed aan de oriëntatie op loopbaan en arbeid.

Leerjaar 3: Werken in profielen

Met ingang van dit werken we in leerjaar 3 en 4 met profielen. Op onze school bieden we drie profielen aan:

  • Zorg & Welzijn (Z&W)
  • Dienstverlening & Product (D&P)
  • Economie & Ondernemen (E&O)

Deze profielen bieden we aan, aangevuld met een aantal keuzedelen waardoor een brede uitstroom naar het mbo gewaarborgd blijft.

Wil je meer weten over de nieuwe profielen? lees dan de folder vernieuwde profielen vmbo