MENU

Onze school

Méér dan onderwijs

In onze visie zijn leerlingen niet alleen op school om een diploma te halen. Ze ontwikkelen zich in deze periode ook op andere terreinen. Daarom bieden we ze behalve lesgebonden activiteiten ook een uitgebreid programma aan vormingsactiviteiten.

Kleinschalig en veiligveiligheidsscore 2014-2015

Een school waar we elkaar kennen bij naam en waar we de leerling ‘in beeld’ hebben. We zetten onze talenten om de talenten van de leerlingen op alle niveaus te ontwikkelen; een uitdaging die we graag aangaan!

We bieden een veilig schoolklimaat. Veiligheid betekent voor ons ook dat leerlingen en personeel fouten mogen maken en mogen herstellen. We werken op basis van gelijkwaardigheid met elkaar. Daar waar een leerling zich thuis voelt en welkom is, wordt de basis gelegd voor goede leerprestaties. Binnen deze context denken we na over kwalitatief goed onderwijs, zorg en begeleiding.

Leerlingen doen mee

Leerlingen hebben een stem in onze school via de leerlingpanels. Per leerjaar is er een leerlingepanel. Twee keer per jaar gaat het panel met een docent van school in gesprek over alle zaken leerlingen bezighouden. Van deelnemende leerlingen wordt gevraagd om reflecterend naar de afgelopen periode te kijken en aandachtspunten te benoemen. Nadat deze zaken besproken zijn in de panels, komt dat terug op de agenda van het locatiemanagement. Gespreksonderwerpen zijn o.a. de sfeer op school, veiligheid, identiteit en specifieke zaken die met een leerjaar te maken hebben. Leerlingen betrekken we ook bij het organiseren van leerlingactiviteiten; de Leerling Activiteiten Commissie (LAC).

Respect als basis IMG_1678

Een mooi initiatief vanuit de leerlingen is om het onderwerp respect op de “agenda” te zetten. In heel veel zaken speelt respect een belangrijke rol. Met het project ‘Respect, give it to get it’ willen we samen met de leerlingen blijvend aandacht besteden aan respect, zodat er bewustwording ontstaat. Juist door het begrip respect concreet en tastbaar te maken. We beseffen hoe moeilijk dit is en weten ook dat het alles te maken heeft met “thuis”. We blijven deze uitdaging aangaan. De bijna 500 handtekeningen laten zien dat onze leerlingen zich sterk maken voor respect in de school.

Gezonde school20141114131800_IMG_4895

We doen veel voor de gezondheid van leerlingen. Als eerste vo-school in Nederland ontvingen we in november 2014 het vignet Gezonde School voor het thema voeding.  Verder hebben we hebben een breed aanbod aan sportieve activiteiten en is er veel aandacht voor de psychische gezondheid van leerlingen. Regelmatig geven we voorlichting over onderwerpen als roken, seks, drugs en alcohol.
Meer over Gezonde school leest u op de pagina ‘meer dan onderwijs’.

Schoolgids

Onze schoolgids is hier te vinden.