MENU

Update Coronamaatregelen

Update Coronamaatregelen

Update Corona

We hebben de afgelopen weken te maken gehad met afmeldingen van leerlingen en personeel door Coronamaatregelen. We hebben bij een aantal ouders en leerlingen bezorgdheid gezien en die begrijpen we heel goed. Op school hebben onze coaches daar nadrukkelijke aandacht voor, want leren kan slechts vanuit veiligheid, al hebben we hier helaas zo weinig grip op. We hebben ook twijfel gemerkt bij ouders en leerlingen over wanneer een leerling nu wel en niet naar school kan. Zoals aangegeven hanteert het Vechtdal College de algemeen geldende richtlijnen van het RIVM. Om het voor u overzichtelijk te maken, voegen we aan deze nieuwsbrief een overzicht toe van hoe te handelen in verschillende situaties m.b.t.Corona. Juist vanwege die ander is het belangrijk om ons te houden aan de maatregelen en thuis te blijven bij klachten. Twijfelt u of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!

Om een doorgaande ontwikkeling van onze leerlingen zoveel mogelijk te kunnen waarborgen, zetten we binnenkort actief Teams in. Teams is een applicatie dat afstandsonderwijs mogelijk maakt, in de afgelopen weken hebben onze nieuwe leerlingen hier ook mee leren werken. Helaas is Teams op dit moment nog niet voldoende ingericht om volledig ingezet te worden, hier wordt hard aan gewerkt. Daarom geldt per 14 september het volgende:

Leerling afwezig door Coronamaatregelen:

Wanneer een leerling zich afmeldt door Coronamaatregelen, maar wel in staat is om les te volgen, dan geldt het volgende: De leerling kan ‘bijblijven’ door het huiswerk te maken dat in magister genoteerd staat. Docenten zetten minimaal een week van tevoren het huiswerk hierin, zodat leerlingen in staat zijn om te plannen. In Magister kan de leerling ook zien of er een livestream van een les is via Teams. Niet iedere docent kiest ervoor om de les te livestreamen. In dat geval is de docent echter wel op een later moment beschikbaar voor leerlingen om via Teams contact te hebben. Een van onze kernwaarden is ‘verantwoordelijkheid’. In dit kader hebben we besloten dat het initiatief bij de leerling ligt: de leerling kiest zelf of hij een les gaat volgen via een livestream en als er geen livestream voor een bepaalde les beschikbaar is, dan neemt ook de leerling het initiatief om contact te hebben met de docent voor eventuele instructie.

Docent afwezig door Coronamaatregelen:

Wanneer een docent zich afmeldt door Coronamaatregelen, maar wel in staat is om les te geven, dan geldt het volgende: Indien organisatorisch mogelijk wordt zijn les opgevangen door een collega. Deze collega is verantwoordelijk voor de werksfeer in de klas die het mogelijk maakt om de docent vanuit huis les te laten geven via Teams. De collega helpt leerlingen in te loggen op Teams, zodat zij de les kunnen volgen via hun iPad. Vragen stellen ze via de chatfunctie. Het is hierbij noodzakelijk dat de leerlingen elke dag ‘oortjes’ meenemen. Indien uw kind niet over ‘oortjes’ beschikt, kan hij een koptelefoon lenen van school.

 


Wat doe je bij klachten COVID-19?

Algemeen:

Met klachten wordt bedoeld:

Verkoudheidsklachten

Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,

Hoesten

Moeilijk ademen/benauwdheid

Verhoging

Plotseling verlies van reuk en/of smaak

Advies: Meld je bij klachten voor een Corona-test en blijf thuis tot de uitslagbekend is!

Wat doe je als je thuis klachten hebt?

Blijf en werk thuis.

Meld klachten bij de receptie van de school.

Ga weer naar school als je 24 uur klachtenvrij bent.

Wat doe je als je op school klachten krijgt?

Meld je ziek bij de receptie van de school en ga naar huis.

Receptiemedewerker neemt in dit geval even contact op met thuis.

Werk thuis.

Ga weer naar school als je 24 uur klachtenvrij bent.

Wat doe je als je Corona hebt?

Meld bij de receptie van de school dat je Corona hebt.

Blijf 10 dagen thuis.

Werk, zo mogelijk, thuis.

Je mag weer naar school als je, na 10 dagen, 24 uur klachtenvrij bent.

Alle leerlingen, medewerkers en ouders worden geïnformeerd.

Wat doe je als een gezinslidklachten heeft?

Blijf thuis als iemand in het huishouden verhoging of koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.

Meld bij de receptie van de school dat een gezinslid klachten heeft

Werk thuis.

Ga naar school als alle gezinsleden 24 uur klachtenvrij zijn.

Wat doe je als een gezinslid Corona heeft?

Meld bij de receptie van de school dat een gezinslid Corona heeft.

Blijf 10 dagen thuis (in quarantaine).

Werk, zo mogelijk, thuis.

Ga weer naar school alle gezinsleden 24 uur klachtenvrij zijn.